12 záznamů/stránku
viewed 1 record

Archivní fond

Národní archiv
Název fondu:
Knihy svobodnické, Praha
Značka:
KSv
Číslo listu NAD:
173
Datace:
1542 - 1850
Tématické skupiny:
Justiční správa a soudy do roku 1850
Původce:
Zemský soud (13ST-1783) ; do 1563 Úřad desek zemských (13ST-1783); do r. 1563 Fiskalní úřad (1563-1800); Zemský soud (1800-1850)
Přístupnost:
Přístupný
Inventarizováno:
15.23 m
Zpracováno:
15.23 m
Nezpracováno:
0 m
Tematický popis:
panovník - svobodníci - statky - soudnictví - hospodářství - šlechta - genealogie
Zpracoval:
Spisový materiál po roce 1800 a extrakty svobodnických dvorů jsou zařazeny ve fondu Úřad desk zemských. 1975 - Magda Zikmundovská, Pavla Burdová - uspořádání a inventarizace GI 2012, Petr Mareš, 27.3.2013 Doplnění počtu poškozených EJ. (16.5.2013)
Místo vzniku:
Praha (Prag, Prague); Hlavní město.
Místo uložení:
Milady Horákové • Milady Horákové 5/133, 166 21 Praha 6 - Hradčany

Datum a čas: 2021-10-13 12:00:48

Nalezené záznamyKompletní záznamy

Přehled obsahu aplikace Archivní vademecum Státní oblastní archiv v Litoměřicích
Generováno 2021-10-13 12:00:48
Název archivuFondyPomůckyInventáře
knihykap. + záz.skeny
Národní archiv 2 5591 558257 393792 276
Celkem2 5591 5580257 393792 276
Počet všech záznamů261 510
Počet všech skenů910 766