12 záznamů/stránku
viewed 1 record

Archivní fond

Národní archiv
Název fondu:
Knihy svobodnické, Praha
Značka:
KSv
Číslo listu NAD:
173
Datace:
1542 - 1850
Tématické skupiny:
Justiční správa a soudy do roku 1850
Původce:
Zemský soud (13ST-1783) ; do 1563 Úřad desek zemských (13ST-1783); do r. 1563 Fiskalní úřad (1563-1800); Zemský soud (1800-1850)
Přístupnost:
Přístupný
Inventarizováno:
15.23 m
Zpracováno:
15.23 m
Nezpracováno:
0 m
Tematický popis:
panovník - svobodníci - statky - soudnictví - hospodářství - šlechta - genealogie
Zpracoval:
Spisový materiál po roce 1800 a extrakty svobodnických dvorů jsou zařazeny ve fondu Úřad desk zemských. 1975 - Magda Zikmundovská, Pavla Burdová - uspořádání a inventarizace GI 2012, Petr Mareš, 27.3.2013 Doplnění počtu poškozených EJ. (16.5.2013)
Místo vzniku:
Praha (Prag, Prague); Hlavní město.
Místo uložení:
Milady Horákové • Milady Horákové 5/133, 166 21 Praha 6 - Hradčany

Datum a čas: 2021-05-26 03:24:05

Nalezené záznamyKompletní záznamy

Přehled obsahu aplikace Archivní vademecum Státní oblastní archiv v Litoměřicích
Generováno 2021-05-26 03:24:05
Název archivuFondyPomůckyInventáře
knihykap. + záz.skeny
Národní archiv 2 7221 555257 296781 969
Celkem2 7221 5550257 296781 969
Počet všech záznamů261 573
Počet všech skenů900 614