12 záznamů/stránku
viewed 1 record

Archivní fond

Národní archiv
Název fondu:
Státní tajemník u říšského protektora v Čechách a na Moravě, Praha
Značka:
ÚŘP-ST - bývalý fond SÚ MV č. 109
Číslo listu NAD:
1799
Datace:
(1853) 1939 - 1945 (1948)
Tématické skupiny:
Německá správa a organizace 1938 - 1945
Původce:
Státní tajemník u říšského protektora v Čechách a na Moravě (Staatssekretär beim Reichsprotektor in Böhmen und Mähren, 1939-1945)
Přístupnost:
Přístupný
Inventarizováno:
23 m
Zpracováno:
23 m
Nezpracováno:
0 m
Tematický popis:
Německá okupační správa, protektorát, říšský protektor, státní tajemník u říšského protektora, policie, německá policie, agendy správní činnosti, normálie, orgány správní činnosti, úřady, organizační normy, zaměstnanci orgánů správy, personálie.
Zpracoval:
V roce 2009 byla dokončena nová inventarizace fondu za využití počítačového programu Janus. Inventář včetně úvodu a rejstříků vypracovala Monika Sedláková. Digitální podoba inventáře a kopie všech dokumentů z fondu jsou zveřejněny na www.badatelna.cz. Archiválie fondové části ÚŘP-ST (NAD 1005/1) byly po zpracování a schválení archivní pomůcky ke dne 13.11.2009 z fondu vyčleněny jako nový fond č. NAD 1799, dílčí EL NAD č. 1005/1 byl současně zrušen. (22.1.2010, č.j. NA 1609/2009-03) Inventarizaci fondu dokončila v roce 2009 a inventář včetně úvodu a rejstříků vypracovala Monika Sedláková. (22.1.2010, č.j. NA 1405/2009-03) GI 2012, Monika Sedláková, 4.9.2013 Doplnění počtu poškozených EJ. (25.3.2014)
Místo vzniku:
Praha (Prag, Prague); Hlavní město.
Místo uložení:
Chodovec • Archivní 4, 149 01 Praha 4 - Chodovec

Datum a čas: 2024-03-14 19:16:15

Nalezené záznamyKompletní záznamy

Přehled obsahu aplikace Archivní vademecum Státní oblastní archiv v Litoměřicích
Generováno 2024-03-14 19:16:15
Název archivuFondyPomůckyInventáře
knihykap. + záz.skeny
Národní archiv 2 7351 561273 009815 273
Celkem2 7351 5610273 009815 273
Počet všech záznamů277 305
Počet všech skenů936 619