12 záznamů/stránku
viewed 1 record

Archivní fond

Národní archiv
Název fondu:
České gubernium - Guberniální listiny, Praha
Značka:
ČG-L
Číslo listu NAD:
171
Datace:
(993) 1261 - 1921
Tématické skupiny:
Ústavní orgány, ústřední úřady, jejich odborná zařízení do roku 1918
Původce:
Archiv královského českého zemského gubernia (1763-1849)
Přístupnost:
Částečně přístupný
Inventarizováno:
23.97 m
Zpracováno:
23.97 m
Nezpracováno:
0 m
Tematický popis:
české dějiny - církevní dějiny - hospodářství - hornictví - vojenství - trhy - státní dluhy - léna - hranice - nadace - kláštery - města - šlechta - panství místopis - privilegia - diplomatika - sfragistika - heraldika
Zpracoval:
1975 - dr. Karel Beránek, Věra Beránková Po ukončení inventarizace k fondu připojeno ještě několik listin z různých nákupů a vytříděných při pořádání fondu Stará manipulace, v r. 1986 potom několik kusů z bývalého fo ndu Varia. Roku 1990 listina z r. 1937 delimitována do III. odd. SÚA. GI 2012, Pavla Jirková, 29.11.2013 Změna počtu a druhu EJ, doplnění počtu poškozených EJ, oprava metráže fondu, změna časového rozsahu. Nedohledáno při GI 2012, 29.11.2013: listina inv. č. 2826 (1.2.1580, orig., pap.). (11.3.2014) Listiny po roce 1850 - rozepsání na dílčí EJ. (10.11.2014, č.j. sine)
Místo vzniku:
Praha (Prag, Prague); Hlavní město.
Místo uložení:
Milady Horákové • Milady Horákové 5/133, 166 21 Praha 6 - Hradčany

Datum a čas: 2024-03-14 19:16:15

Nalezené záznamyKompletní záznamy

Přehled obsahu aplikace Archivní vademecum Státní oblastní archiv v Litoměřicích
Generováno 2024-03-14 19:16:15
Název archivuFondyPomůckyInventáře
knihykap. + záz.skeny
Národní archiv 2 7351 561273 009815 273
Celkem2 7351 5610273 009815 273
Počet všech záznamů277 305
Počet všech skenů936 619