12 záznamů/stránku
viewed 1 record

Archivní fond

Národní archiv
Název fondu:
Nová manipulace, Praha
Značka:
NM
Číslo listu NAD:
176
Datace:
1650 - 1706 (1899)
Tématické skupiny:
Ústavní orgány, ústřední úřady, jejich odborná zařízení do roku 1918
Původce:
Staré české místodržitelství (1620-1748), česká komora (12ST-1748)
Přístupnost:
Přístupný
Inventarizováno:
0 m
Zpracováno:
0 m
Nezpracováno:
133.8 m
Tematický popis:
české dějiny - místopis - genealogie - šlechta - panství - statky města - hospodářství - politika - správa - umění - školství - pražská univerzita - církevní záležitosti - panovník - dvůr - cechy - řemesla - obchod - soudnictví - criminalia - berně - cla - komorní panství - finance - poddanství - roboty - stavební záležitosti - Židé - Praha (domy).
Zpracoval:
1986-1993 - Věra Beránková a kolektiv - inventarizace fondu (rukopis inventáře s úvodem, dosud bez rejstříku). Spisy starého českého místodržitelství a české komory z let 1650-1706 byly v 2. pol. 19ST zmanipulovány do umělého celku zvaného Nová manipulace stejným postupem, jako v 1. pol. 19ST spisy z let 1526-1649 v tzv. Staré manipulaci. Během 70.-80. let tohoto stol. byl pak fond doplněn spisy z Archivu Národního muzea (odd. F), spisy české komory z příslušných let, které nebyly v minulém století do fondu zahrnuty, a několika fascikly z delimitovaného fondu Varia; všechny tyto doplňky byly zařazeny do stávajících signatur. Pomůckami k fondu jsou i rejstříky hlavních hesel, společné pro Starou i Novou manipulaci, vyhotovené kolem r. 1900 a r. 1994. GI 2012, Petra Oulíková, 10.9.2013 Doplnění počtu poškozených EJ, změna časového rozsahu. (3.10.2013)
Místo vzniku:
Praha (Prag, Prague); Hlavní město.
Místo uložení:
Milady Horákové • Milady Horákové 5/133, 166 21 Praha 6 - Hradčany

Datum a čas: 2024-03-14 19:16:15

Nalezené záznamyKompletní záznamy

Přehled obsahu aplikace Archivní vademecum Státní oblastní archiv v Litoměřicích
Generováno 2024-03-14 19:16:15
Název archivuFondyPomůckyInventáře
knihykap. + záz.skeny
Národní archiv 2 7351 561273 009815 273
Celkem2 7351 5610273 009815 273
Počet všech záznamů277 305
Počet všech skenů936 619