12 záznamů/stránku
viewed 1 record

Archivní fond

Národní archiv
Název fondu:
Stará manipulace, Praha
Značka:
SM
Číslo listu NAD:
175
Datace:
(1300) 1526 - 1838 (1899)
Tématické skupiny:
Ústavní orgány, ústřední úřady, jejich odborná zařízení do roku 1918
Původce:
Česká kancelář (12ST-1620), česká komora (12ST-1748), staré české místodržitelství (1620-1748).
Přístupnost:
Přístupný
Inventarizováno:
324.8 m
Zpracováno:
324.8 m
Nezpracováno:
0 m
Tematický popis:
panovník - dvůr - sněmy - politika - vyslanci - nejvyšší zemští úředníci a úřady - desky zemské - desky dvorské - cizina - vojenství - léna - soudy - soudnictví - advokáti - criminalia - komorní statky - konfiskace - nadace - finanční věci - účty - hospodaření - urbáře - statky - odhady - inventáře - sůl - víno - pivo - roboty - poddanství - rybníkářství - berně - clo - posudné - požáry - živelní pohromy - dědické - poručnické - manželské záležitosti - mince - církevní záležitosti - kostely - fary - faráři - kláštery - řády - rekatolizace - nekatolíci - špitály - školství - pražská univerzita - tiskaři - stavební záležitosti - lékaři - lékárníci - Židé - šlechta - erby - pečeti - privilegia - města - rychtáři - obchod - řemesla - panství - Praha (domy)
Zpracoval:
1973 - Karel Beránek, Věra Beránková - revize fondu a sestavení inventáře. Spisy české kanceláře, české komory a starého českého místodržitelství byly v 1. pol. 19ST zmanipulovány podle věcných, osobních a místních hesel do umělého celku, který dostal název Stará manipulace na rozdíl od manipulace nové, vytvořené v 2. pol. 19. st. z materiálu z let 1650-1706. Při novodobé revizi a inventarizaci fondu byly vyňaty zbývající pergamenové listiny a zařazeny do fondu Guberniální listiny, fond doplněn o spisy z Archivu Národního muzea (sbírka F) a na konec připojeny spisy české kanceláře a komory týkající se cizích zemí ("Cizina"). Po ukončení prací byly ještě do stávajících signatur zařazeny spisy české komory do r. 1650, další spisy z fondu "Varia" a z vytříděného materiálu. Doplnění počtu bezpečnostních a studijních mikrofilmů v souvislosti s prohlášením Souboru nejstarších archiválií k dějinám ČVUT za AKP. (15.01.2007, č.j. NA 3738/2006-01) GI 2012, Petra Oulíková, 27.11.2013 Změna počtu a druhu EJ. (11.3.2014) Archiválie z roku 1684 delimitované ze SOA Zámrsk pod č.př. 7535 byly ve fondu vloženy do kartonu č. 2034. (16.03.2017, č.j. NA 1018/01-2017) Archiválie zakoupená pod č.př. 8158 byla ve fondu založena do kartonu č. 1849, sign. P 124/2. (31.07.2020, č.j. NA 2338/06-2020)
Místo vzniku:
Praha (Prag, Prague); Hlavní město.
Místo uložení:
Milady Horákové • Milady Horákové 5/133, 166 21 Praha 6 - Hradčany

Datum a čas: 2024-03-14 19:16:15

Nalezené záznamyKompletní záznamy

Přehled obsahu aplikace Archivní vademecum Státní oblastní archiv v Litoměřicích
Generováno 2024-03-14 19:16:15
Název archivuFondyPomůckyInventáře
knihykap. + záz.skeny
Národní archiv 2 7351 561273 009815 273
Celkem2 7351 5610273 009815 273
Počet všech záznamů277 305
Počet všech skenů936 619