12 záznamů/stránku
viewed 1 record

Archivní fond

Národní archiv
Název fondu:
Zemský soud Praha
Značka:
ZP
Číslo listu NAD:
875
Datace:
(1710) 1783 - 1850 (1855)
Tématické skupiny:
Justiční správa a soudy do roku 1850
Původce:
Zemský soud (Landrecht) 1783-1850
Přístupnost:
Přístupný
Inventarizováno:
385.46 m
Zpracováno:
385.46 m
Nezpracováno:
10 m
Tematický popis:
Zemské soudy, zemský sudí, advokáti, akcie, nekatolické církve, nekatolíci, církev římskokatolická, duchovenstvo, kněží, kazatelé, řeholníci, jeptišky, kláštery, konventy, kostely, modlitebny, nadace, daně, berně, dávky, důchodky a jiné peněžní odvody, dědické právo, depositní úřad, zemská správa, dluhy, exekuce, emfyteuse, zákupní právo, purkrecht, fondy finanční, školství, pedagogika, zaměstnanci orgánů správy, úředníci, vojenství, militare, poslední vůle, kšafty, testamenty, statky, šlechta, poddaní, poručenství, opatrovnictví, pěstounství, kurately, královská města
Zpracoval:
1953-1954 - Marie Stupková - inventarizace některých signaturních skupin formou místního a osobního rejstříku; 1958-1959 - Josef Pokorný, Marie Potužáková - uspořádání celého fondu; 1958-1959 - Ruth Ballnerová, Milan Churaň, Rudolf Sander, Marie Stupková - inventarizace fondu (zahrnuty i rejstříky z let 1953-1954) GI 2012, Pavel Koblasa, Pavla Lutovská, 17.4.2013 Změna počtu a druhu EJ, oprava metráže fondu. (30.4.2013)
Místo vzniku:
Praha (Prag, Prague); Hlavní město.
Místo uložení:
Chodovec • Archivní 4, 149 01 Praha 4 - Chodovec

Datum a čas: 2021-10-13 12:00:48

Nalezené záznamyKompletní záznamy

Přehled obsahu aplikace Archivní vademecum Státní oblastní archiv v Litoměřicích
Generováno 2021-10-13 12:00:48
Název archivuFondyPomůckyInventáře
knihykap. + záz.skeny
Národní archiv 2 5591 558257 393792 276
Celkem2 5591 5580257 393792 276
Počet všech záznamů261 510
Počet všech skenů910 766