12 záznamů/stránku
viewed 1 record

Archivní fond

Národní archiv
Název fondu:
Německé státní ministerstvo pro Čechy a Moravu, Praha
Značka:
NSM - bývalý fond SÚ MV č. 110
Číslo listu NAD:
1464
Datace:
(1906) 1939 - 1945 (1965)
Tématické skupiny:
Německá správa a organizace 1938 - 1945
Původce:
Německé státní ministerstvo pro Čechy a Moravu (Deutsches Staatsministerium für Böhmen und Mähren), 1943-1945
Přístupnost:
Přístupný
Inventarizováno:
13.7 m
Zpracováno:
13.7 m
Nezpracováno:
0 m
Tematický popis:
Německá okupační správa, protektorát, říšský protektor, Německé státní ministerstvo pro Čechy a Moravu, policie, agendy správní činnosti, normálie, orgány správní činnosti, úřady, organizační normy, personálie
Zpracoval:
V roce 2002 byly materiály vyčleněny jako samostatný fond z fondu ÚŘP, NAD 1005. V roce 2005 byly jednotlivé složky písemností pod původními signaturami nově zinventarizovány za využití počítačového programu Janus. Inventář včetně úvodu a rejstříků vypracovali Jaroslav Pažout a Monika Sedláková. Digitální podoba inventáře a kopie všech dokumentů z fondu jsou zveřejněny na www.badatelna.cz. GI 2012, Monika Sedláková, 4.9.2013 Doplnění počtu poškozených EJ, oprava metráže fondu. (25.3.2014)
Místo vzniku:
Praha (Prag, Prague); Hlavní město.
Místo uložení:
Chodovec • Archivní 4, 149 01 Praha 4 - Chodovec

Datum a čas: 2024-03-14 19:16:15

Nalezené záznamyKompletní záznamy

Přehled obsahu aplikace Archivní vademecum Státní oblastní archiv v Litoměřicích
Generováno 2024-03-14 19:16:15
Název archivuFondyPomůckyInventáře
knihykap. + záz.skeny
Národní archiv 2 7351 561273 009815 273
Celkem2 7351 5610273 009815 273
Počet všech záznamů277 305
Počet všech skenů936 619