12 záznamů/stránku
viewed 1 record

Archivní fond

Národní archiv
Název fondu:
Tereziánský katastr, Praha
Značka:
TK
Číslo listu NAD:
54
Datace:
1684 - 1790 (1848)
Tématické skupiny:
Katastry
Původce:
Rektifikační kancelář při nejvyšším úřadě berničním v Praze (do r. 1790); Stavovské rektifikatorium (1792-1842); Zemská stavovská účtárna (od r. 1842)
Přístupnost:
Částečně přístupný
Inventarizováno:
122.13 m
Zpracováno:
122.13 m
Nezpracováno:
0.36 m
Tematický popis:
katastr - rustikál - soupis půdy - hospodářské poměry - sociální poměry - místopis
Zpracoval:
1960 - Marie Lišková (inventář) 1975 - Marie Lišková (soupis map) Nedohledáno při GI 2001: mapa inv. č. 103. Zapsáno dne: 12. 12. 2002 GI 2012, Libor Gottfried, 16.9.2013 Změna počtu a druhu EJ, doplnění počtu poškozených EJ, oprava metráže fondu. Nedohledáno při GI 2012, 16.9.2013: fascikly inv.č. 1252, 3698, 4062, 4173, 4180, 4467, 4520. Mapa inv. č. 103 nedohledaná při GI 2001 zůstává nadále nedohledaná. (3.10.2013)
Místo vzniku:
Čechy (Böhmen, Bohemia)
Místo uložení:
Milady Horákové • Milady Horákové 5/133, 166 21 Praha 6 - Hradčany

Datum a čas: 2024-03-14 19:16:15

Nalezené záznamyKompletní záznamy

Přehled obsahu aplikace Archivní vademecum Státní oblastní archiv v Litoměřicích
Generováno 2024-03-14 19:16:15
Název archivuFondyPomůckyInventáře
knihykap. + záz.skeny
Národní archiv 2 7351 561273 009815 273
Celkem2 7351 5610273 009815 273
Počet všech záznamů277 305
Počet všech skenů936 619