12 záznamů/stránku
viewed 1 record

Archivní fond

Národní archiv
Název fondu:
Česká finanční prokuratura Praha
Značka:
FP
Číslo listu NAD:
877
Datace:
1250 - 1952 (1965)
Tématické skupiny:
Finanční správa po roce 1850 - zemská (finanční prokuratura do roku 1952, po roce 1952 viz justice - prokuratury)
Původce:
Královský prokurátor (1427-1620); Fiskální úřad (1620-1851); Česká finanční prokuratura (1851-1936); Finanční prokuratura v Praze (1936-1952)
Přístupnost:
Částečně přístupný
Inventarizováno:
1328 m
Zpracováno:
1328 m
Nezpracováno:
3 m
Tematický popis:
Církevní majetek, katolické náboženství, ochrana právního řádu, trestní stíhání zločinů, spory poddaných s vrchností, placetum regium pro papežské listiny, stíhání luteránských kazatelů, důchodkové záležitosti, potírání lichvy, záležitosti královských svobodníků, berně, zeměpanské dávky, Židé, komorní statky, montanní statky, odúmrtě, konfiskace majetku, lenní záležitosti, tabákový monopol, cla, bankální důchodková administrace, státní podpora průmyslového podnikání (manufaktur), jezuitské instituce, vojenské záležitosti, pražské postranní právo nejvyššího zemského komorníka, hraniční záležitosti, postranní práva pražských klášterů, česká komora, loterie, mincovní záležitosti, Hornízáležitosti, organizační a personální záležitosti fiskálního úřadu, nadace, Pražská univerzita, záležitosti šlechtictví, Pražské arcibiskupství, padělání peněz, manželské záležitosti, nálezy pokladů, špitály, dělnické byty, veřejné stavby, státní zemědělské podniky, Státní pozemkový úřad, nedovolené vystěhovalectví, státní železniční doprava, německá léna, česká léna, Pražský hrad, zemské nemocnice, veřejné nemocnice, pošty, Vlasteneckohospodářská společnost, nápravná zařízení, vodní toky, silnice a cesty, domovská příslušnost, Národní divadlo, Československé státní lázně, uhelná dávka, dolarová půjčka, spořitelny, záložny a banky, depozitní pokladny, družstva a společnosti s ručenímomezeným, automobily ve státní správě, nepokoje, drancování, podpory v nezaměstnanosti, Úřad pro péči o válečné poškozence, vojenské letectví a letecký průmysl, Ředitelství státních drah, Fond znárodněného hospodářství, film, komunální podniky, ministerstva
Zpracoval:
1941-1945 - Jaroslav Dřímal - uspořádání nejstarší části spisového materiálu do roku 1785 a pergamenových listin; 1970-1971 - Jaroslav Dřímal, Marie Stupková - katalog s názvem "Česká finanční prokuratura"; 1956-1959 - Marie Stupková a kolektiv pracovníků II. odd. SÚA - uspořádání zbylého materiálu; 1959 - Marie Stupková a kol. inventarizace fondu (inventář dnes již neplatný); 1963 dodatek k inventáři (rovněž neplatný); 1987 - kol. II. odd. SÚA - poslední uspořádání fondu, doplněného o materiály převzaté po roce ;1988 - Marie Stupková - inventarizace doplněného fondu GI 2012, Pavel Koblasa, Pavla Lutovská, 3.5.2013 Změna časového rozsahu, změna počtu a druhu EJ. (13.5.2013)
Místo vzniku:
Praha (Prag, Prague); Hlavní město.
Místo uložení:
Chodovec • Archivní 4, 149 01 Praha 4 - Chodovec
Milady Horákové • Milady Horákové 5/133, 166 21 Praha 6 - Hradčany

Datum a čas: 2024-03-14 19:16:15

Nalezené záznamyKompletní záznamy

Přehled obsahu aplikace Archivní vademecum Státní oblastní archiv v Litoměřicích
Generováno 2024-03-14 19:16:15
Název archivuFondyPomůckyInventáře
knihykap. + záz.skeny
Národní archiv 2 7351 561273 009815 273
Celkem2 7351 5610273 009815 273
Počet všech záznamů277 305
Počet všech skenů936 619