12 záznamů/stránku
viewed 1 record

Archivní fond

Národní archiv
Název fondu:
Sbírka staničních kronik
Značka:
SSK
Číslo listu NAD:
814
Datace:
(1887) 1902 - 1961
Tématické skupiny:
Sbírky opisů a kopií archiválií (zde i opisy archiválií ze zahraničních archivů)
Kolejová doprava
Původce:
Jednotlivé železniční stanice v ČSR (ČSD) (1918) 1923-1952; Služebny státní silniční dopravy (ČSAD) 1920-1949; Služebny paroplavby (1945-1948); Služebny civilních letišť (1937-48)
Přístupnost:
Nepřístupný
Inventarizováno:
7.75 m
Zpracováno:
7.75 m
Nezpracováno:
0 m
Tematický popis:
Pamětní knihy (kroniky) jednotlivých železničních stanic a služeben silniční dopravy
Zpracoval:
Uspořádáno abecedně dle jednotlivých míst. Zpracovala R. Machatková v roce 1963. Aktualizace počtu bezpečnostních kopií (+54) a studijních kopií (+54). (30.01.2007, č.j. sine) Aktualizace počtu bezpečnostních kopií (+7) a studijních kopií (+7). (04.12.2007, č.j. sine) V letech 2004-2008 sbírku reinventarizovaly Zora Machková a Dana Marvalová, inventář včetně nového úvodu a zeměpisného rejstříku vypracovala Zora Machková. (07.08.2008, č.j. NA 1098/2007-06) GI 2012, Renata Kuprová, Rosana Štamberská, 29.10.2013 Beze změn. (17.2.2014)
Místo vzniku:
Česko (Czechia)
Místo uložení:
Chodovec • Archivní 4, 149 01 Praha 4 - Chodovec

Datum a čas: 2024-03-14 19:16:15

Nalezené záznamyKompletní záznamy

Přehled obsahu aplikace Archivní vademecum Státní oblastní archiv v Litoměřicích
Generováno 2024-03-14 19:16:15
Název archivuFondyPomůckyInventáře
knihykap. + záz.skeny
Národní archiv 2 7351 561273 009815 273
Celkem2 7351 5610273 009815 273
Počet všech záznamů277 305
Počet všech skenů936 619