12 záznamů/stránku
viewed 1 record

Archivní fond

Národní archiv
Název fondu:
Matriky židovských náboženských obcí v českých krajích
Značka:
HBMa
Číslo listu NAD:
167
Datace:
(1735) 1784 - 1949 (2011)
Tématické skupiny:
Židovské náboženské obce (zde i Federace židovských obcí v ČR)
Původce:
Židovské náboženské obce (1784-1949)
Přístupnost:
Přístupný
Inventarizováno:
93.8 m
Zpracováno:
93.8 m
Nezpracováno:
0.08 m
Tematický popis:
Židé - matriky - demografie - genealogie - židovské náboženské obce
Zpracoval:
Fond byl uspořádán abecedně podle míst, kde sídlily židovské náboženské obce. Součástí inventáře vypracovaného v r. 1987 je rejstřík místní ke všem matrikám. Aktualizace počtu bezpečnostních kopií (+415) a studijních kopií (+773). (30.01.2007, č.j. sine) Připojení AP č. 1646, přesun metráže a EJ z nezpracováno do zpracováno a inventarizováno. (03.04.2007, č.j. sine) GI 2012, Jarmila Dubská, 28.2.2013 Změna počtu EJ, doplnění počtu poškozených EJ, oprava metráže, změna časového rozsahu fondu. Nedohledáno při GI 2012, 28.2.2013: inv. č. 669 (matrika narozených Jesenice) a 1742 (matrika oddaných, narozených a zemřelých Přívlaky). (21.3.2013, 21.5.2013)
Místo vzniku:
Čechy (Böhmen, Bohemia)
Morava (Moravia)
Slezsko (Schlesien, Śląsk); Používá se pro celé historické území
Most (Most District)
Místo uložení:
Milady Horákové • Milady Horákové 5/133, 166 21 Praha 6 - Hradčany

Datum a čas: 2024-02-11 06:28:53

Nalezené záznamyKompletní záznamy

Přehled obsahu aplikace Archivní vademecum Státní oblastní archiv v Litoměřicích
Generováno 2024-02-11 06:28:53
Název archivuFondyPomůckyInventáře
knihykap. + záz.skeny
Národní archiv 2 7351 561273 009815 273
Celkem2 7351 5610273 009815 273
Počet všech záznamů277 305
Počet všech skenů936 619